Centrummanager

Wat doe ik als

Centrummanager

Verbinden en waarmaken!
Dit door samen te werken met de stakeholders in een centrumgebied, zijnde ondernemers, pandeigenaren en gemeente (vaak een gouden driehoek genoemd). Echter is het van succesvol belang hier ook bewoners, bezoekers en culturele/maatschappelijke organisaties bij te betrekken. Vanuit deze diversiteit zoeken we naar de gezamenlijke waarde, is verbinden en samenwerken de belangrijkste bouwsteen, om gezamenlijk tot een toekomstbestendig, leefbaar en economisch hart te komen. 

De functie Centrummanager is een echt vak geworden. Het is een vak waarin generalisten en verbinders nodig zijn om alle belangen in het oog te hebben en te staan voor overkoepelende belang waarvoor een centrum eigenlijk dient. Hier vervolgens zoveel mogelijk executiekracht op organiseren zodat het centrum een aantrekkingskracht blijft houden die continue toegevoegde waarde biedt voor de gemeenschap en het ondernemerschap. De uitdagingen zijn groot, zeker met de druk op businessmodellen bij lokale retailers en horeca. Daar waar schijnbaar belangen uiteen lopen is een centrummanager onontbeerlijk!

Meer weten over het vak als centrummanager? Bel me!